V zmysle našej platnej legislatívy môžete pôžičku alebo úver kedykoľvek predčasne splatiť, či už čiastočne alebo celkom

Takéto predčasné splatenie úveru bez poplatku je možné ak je suma úveru respektíve pôžičky nižšia ako 10 000,- eur

V tomto prípade hradíte úrok a možné poplatky LEN za obdobie od jej poskytnutia do jej splatenia.

Ako ste sami už určite zaregistrovali, legislatíva týkajúca sa spotrebných úverov je „veľmi politicky/alebo až populisticky?/ obľúbená“ a stále v nej prebiehajú časté novelizácie zákona. Pre obyčajného spotrebiteľa býva problém sa v tejto oblasti spotrebných úverov a pôžičiek správne zorientovať.

Konkrétne táto novela platí už od roku 2013, a spomíname ju tu ešte teraz hlavne preto, lebo je dosť často zo strany klienta opomínaná,  a to hlavne čo sa týka predčasného vyplatenia nevýhodných spotrebných úverov.

Takže táto zmena sa týka zmlúv o poskytnutí pôžičky s dátumom od 1. 1. 2013. Áno, je to aj Váš prípad? Splácate zbytočne vysoké splátky a bojíte sa, že keď požiadate o predčasné splatenie pôžičky, finančná inštitúcia sa na Vás oborí a hlavne vyrúbi obrovský poplatok? Nemusíte sa obávať a prostredníctvom tohto webu Vám pomôžeme zbaviť sa nevýhodných úverov.

Dobrou správou pre nás, ako klientov finančných spoločností je, že nulový poplatok za predčasné splatenie pôžičky platí pre všetky úvery či pôžičky pohybujúce sa vo výške až desaťtisíc eur! Do čoho spadá drvivá väčšina poskytnutých úverov.

Každá krajina Európskej únie mala možnosť stanoviť si hranicu, do ktorej je poskytnutie tejto služby bezplatné. Hlavnou podmienkou bola vlastná priemerná výška poskytovaných úverov, čo sa na Slovensku pohybovalo v tom čase vo výške päť a pol tisíca eur. Napríklad také Rakúsko má priemernú výšku spotrebného úveru až 12 000,- €. My sme sa teda vydali cestou maxima, ktoré bolo takto nadiktované európskou smernicou a tou je hranica až 10 000,- eur, kedy môžeme úver bez poplatkov splatiť.

Chcete predčasne vyplatiť svoje dlhy?Hlavným účelom tejto novely mala byť, a hlavne aj teraz JE, ochrana spotrebiteľa pred predraženými pôžičkami, vďaka ktorej sa ľudia môžu zbaviť nevýhodnej pôžičky bez akéhokoľvek poplatku. A netýka sa to len nebankoviek ale aj bankových inštitúcií, slovom, týka sa to všetkých poskytovateľov finančných produktov na Slovensku.

Kompletné znenie zákona so všetkými novelizáciami nájdete tu : Zákon č. 129/2010 Z. z.

Kde sa však jeden raduje, druhý smúti, ako sa vraví. Kým spotrebiteľ respektíve klient finančnej spoločnosti túto zmenu s radosťou privítal, zo strany poskytovateľov  už také nadšenie neprebehlo.

Vyvstala otázka, či si náhodou nebudú finančné inštitúcie nebudú na úkor nulových poplatkov za predčasné splatenie úverov kompenzovať svoje prípadné straty formou možného zvýšenia úrokových sadzieb.

Ďalším, a to tiež celkom závažným problémom tejto novely zákona o spotrebiteľskom úvere je jej nejednoznačnosť. Preto si finančné inštitúcie vytvorili vlastné výklady znenia tohto zákona.

Pár príkladov:

Poštová bankaPredčasné splatenie úveru je možné po dohode s bankou, uhradiť nesplatenú časť úverovej pohľadávky je tak možné skôr, ako bola pôvodná lehota splatnosti úveru v zmluve. Dohoda o predčasnom splatení úveru musí mať vždy písomnú formu. V niektorých prípadoch môže byť predčasné splatenie úveru aj spoplatnené.

Home Credit – predčasné vyplatenie akejkoľvek pôžičky či iného finančného produktu je spoplatnené sumou 0,- €

Banka alebo nebankovka? Voľba je na vás!ZUNO – pôžičku môžete kedykoľvek predčasne úplne alebo čiastočne splatiť. Požiadať o úplné predčasné splatenie  online prostredníctvom webovej stránky alebo písomne na adresu ZUNO. Pri telefonáte sa overuje Váš PIN kód. O čiastočné predčasné splatenie a teda mimoriadnu splátku môžete požiadať aj prostredníctvom internetbankingu.

ČSOB – bezplatné predčasné splatenie spotrebného úveru je bez obmedzenia , teda v akejkoľvek výške – neplatí strop 10 000,- €

VÚB – poskytne možnosť predčasného splatenia pôžičky do 10 000,- € len v posledných dvanástich mesiacoch pred konečnou splatnosťou

Prima Banka – je možné iba celkové splatenie úveru do 10 000,-€ . V prípade spotrebných úverov, ktoré boli poskytnuté po 10. júni 2010, a zároveň suma predčasných splátok, vrátane poslednej, za posledných 12 mesiacov nepresiahla sumu desaťtisíc eur, si banka neúčtuje žiaden poplatok za predčasné splatenie úveru. V ostatných prípadoch si banka účtuje poplatok v zmysle platného sadzobníka poplatkov, podmienkou predčasného splatenia úveru je podanie písomnej žiadosti a ku dňu požadovanej splatnosti zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na inkasnom účte na úhradu celej dlžnej sumy pohľadávky z úveru.

Quatro pôžička – z portfólia Consumer Finance Holding – bez poplatku za predčasné splatenie pôžičky

Slovenská Sporiteľňa – poplatok za predčasné splatenie úveru je 0,-€  /platí pre Spotrebný úver na čokoľvek a Spotrebný úver na čokoľvek pre vysokoškolákov/

Cetelem Slovensko – nulové poplatky za predčasné splatenie či mimoriadnu splátku

mBank – predčasné splatenie úveru je v mBank Slovensko úplne zadarmo

SBERBANK – pri nezabezpečených spotrebných úveroch banka umožňuje bez poplatku splatiť mimoriadnu splátku až do výšky 10 000,- € zo zostávajúcej istiny úveru počas obdobia 12 mesiacov. Ak suma mimoriadnej splátky prevýši celkovú zostávajúcu istinu, klient tak môže predčasne a bez poplatku vyplatiť celý úver. Pri spotrebných úveroch zabezpečených nehnuteľnosťou umožňujú mimoriadne splatenie bez poplatku pri zmene úrokovej sadzby a takisto raz ročne mimoriadnu splátku do výšky 20 % zo zostávajúcej istiny úveru.

Na záver si povedzme na rovinu, žiadna banka či iná finačná inštitúcia nebude klientovi dvakrát pripomínať, že má možnosť pôžičku splatiť predčasne a ešte aj k tomu zadarmo…